Bạn đang ở: Trang chủ > bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Gửi bình luận
Bài tập kế toán tính thuế thu nhập doanh nghiệp có lời giải Kế toán hà nội chia sẻ các mẫu bài tập kế toán. 1. Tạm tính thuế TNDN quý I=0, quý II=1tr, quýIII=2tr, quý IV=0. Cuối nă xác định thuế TNDN phải nộp là 2,5tr 2. Tạm tính thuế TNDN quý I=0, quý II=1tr, quýIII=2tr, quý IV=0. Cuối nă xác định thuế TNDN phải nộp là 4tr Lời giải: 1.  + Quý 1 =0 -> không phải định khoản + Quý 2: Hạn nộp l...
Đọc thêm

TRUNG TM K? TON H N?I
CS1: 322 L Tr?ng T?n - Thanh Xun - H N?i
CS2: Ta thp A, 173 Xun th?y - C?u Gi?y - H N?i
CS3: Ta nh P3 - K?T Vi?t H?ng - Long Bin - H N?i
CS4: 200 Quang Trung- H ?ng - H N?i
Hotline: 0988 043 053