Trang chủ > Tài liệu kế toán > Báo cáo tài chính > Quy trình làm báo cáo tài chính

Quy trình làm báo cáo tài chính

Quy trình làm báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính cần làm những gì

Các bạn đang học báo cáo tài chính cần chú ý quy trình làm báo cáo tài chính sau:

Bước 1. Thực hiện ghi chép sổ sách kế toán
- Tiếp nhận chứng từ, báo cáo của doanh nghiệp chuyển giao.
- Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán
- Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ
- Vào sổ công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi
- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
- Tập hợp chi phí và tính giá thành của từng dịch vụ, sản phẩm
- Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu, chi
- Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá
- Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao TSCĐ, CCDC...theo quy định
- Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
- Lập sổ cái các tài khoản kế toán
- Lập sổ nhật ký chung
- Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán
- Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính (File dữ liệu)
Bước 2. Lập báo cáo tài chính - Quyết toán thuế
- Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
- Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân
- Lập Báo cáo quyết toán hoá đơn
Bước 3. Hoàn thiện báo cáo tài chính
- In Báo cáo tài chính và các báo cáo khác có liên quan
- Xin chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp
- Nộp Báo cáo tại cơ quan thuế
- Chuyển trả báo cáo cho doanh nghiệp
- Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính
- kết thúc quy trình làm việc
Bước 4: Giải trình số liệu và tham gia quyết toán thuế


Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI
CS1: 322 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2: Tòa tháp A, 173 Xuân thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3: Tòa nhà P3 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4: 200 Quang Trung- Hà Đông - Hà Nội
Hotline: 0988 043 053