lasun-cung-cap-dich-vu-bao-cao-ke-toan-thue-dung-quy-dinh-tiet-kiem-chi-phi

NHỮNG VẤN ĐỀ XOAY QUANH BÁO CÁO THUẾ

Ngày nay, việc báo cáo thuế khiến doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại và khó khăn. Tuy nhiên, bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề này nữa vì…

Read more »
lasun-cung-cap-dich-vu-bao-cao-thue-toan-dien

Kê khai thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần

 Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần được xếp vào nguồn thu nhập không ổn định của cá nhân, đây là phần thu nhập phải đóng thuế TNCN theo quy…

Read more »
co-dong-co-quyen-chuyen-nhuong-1-phan-hoac-toan-bo-co-phan

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập của công ty do chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần là thủ tục quen thuộc đối với công ty cổ phần. Tùy vào thời điểm chuyển nhượng và đối tượng nhận chuyển nhượng mà hồ sơ…

Read more »
nguoi-dai-dien-phap-luat-co-vai-tro-quan-trong-trong-cong-ty

Làm gì khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chết?

Người đại diện theo pháp luật giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp đó.  Có nhiệm vụ thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch…

Read more »
cong-ty-co-the-mo-nhieu-chi-nhanh

Nên thành lập chi nhánh công ty hay văn phòng đại diện?

Thành lập chi nhánh công ty hay văn phòng đại diện để hỗ trợ quá trình hoạt động kinh doanh là câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp đang băn khoăn….

Read more »
doanh-nghiep-can-tuan-thu-dung-chinh-sach-thue

Các phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT là thuế được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đây…

Read more »
cong-ty-tu-nhan-khong-co-tu-cach-phap-nhan

Phân biệt loại hình công ty tư nhân và công ty TNHH

Trong vấn đề thành lập công ty, thông thường người ta hay đặt ra rất nhiều câu hỏi có liên quan đến khái niệm, cách thức tổ chức, vốn và…

Read more »