Trang chủ > Tự học kế toán excel > Mẫu sổ sách kế toán trên excel

Mẫu sổ sách kế toán trên excel

Mẫu sổ sách kế toán trên excel

Giới thiệu mẫu sổ sách kế toán trên excel sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian làm kế toán trên excel. Trước hết các bạn cần biết cách sử dụng các hàm excel thường dùng trong kế toán để biết cách vận dụng các công thức khi bắt tay vào mẫu sổ sách kế toán một cách hiệu quả

mẫu sổ sách kế toán trên excel

NHẬT KÝ:
Nhật ký chung
Bảng phân bổ TK 142
Bảng phân bổ TK 242
Bảng Khấu hao TSCĐ 214
Sổ quỹ
Sổ tiền gửi Ngân hàng
Sổ tổng hợp công nợ Phải thu TK 131
Sổ tổng hợp công nợ Phải trả TK 331
Bảng cân đối số phát sinh Tài khoản tháng
KHO:
Danh mục hàng hóa
Bảng kê Phiếu nhập kho
Bảng kê Phiếu xuất kho
Bảng tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn
Danh mục ngày tháng
Bảng phân bổ chi phí mua hàng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH - THUẾ:
Bảng cân đối số phát sinh TK năm
Bảng cân đối kế toán (Mẫu B-01/DNN)
Báo cáo Kết quả kinh doanh (Mẫu B-02/DNN)
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B-03/DNN)
Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B-09/DNN)
Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu 03/TNDN)
Phụ lục 03-1A/TNDN (BCKQKD)
Phụ lục 03-2A/TNDN (Chuyển lỗ)

Tải mẫu sổ sách kế toán trên excel tại:

- Mẫu sổ sách kế toán trên excel theo quyết định 15: Tại đây
- Mẫu sổ sách kế toán trên excel theo quyết định 48: Tại đây

Incoming search terms:

  • yhs-004


Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI
CS1: 322 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2: Tòa tháp A, 173 Xuân thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3: Tòa nhà P3 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4: 200 Quang Trung- Hà Đông - Hà Nội
Hotline: 0988 043 053