Làm gì khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chết?

nguoi-dai-dien-phap-luat-co-vai-tro-quan-trong-trong-cong-ty

Người đại diện theo pháp luật giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp đó.  Có nhiệm vụ thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch với đối tác, thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước,… Do đó, nếu chẳng may người đại diện của pháp luật qua đời, doanh nghiệp có thể làm gì để duy trì tình trạng hoạt động ổn định của mình?

nguoi-dai-dien-phap-luat-co-vai-tro-quan-trong-trong-cong-ty
Người đại diện pháp luật có vai trò quan trọng trong Công ty

Hiện nay Luật doanh nghiệp cho phép Công ty TNHH, Công ty Cổ phần có một hoặc nhiều đại diện pháp luật. Do đó, nếu một đại diện pháp luật chết thì các đại diện pháp luật khác vẫn đảm bảo hoạt động của Công ty. Tuy nhiên đối với Công ty chỉ có một đại diện pháp luật thì sẽ xử lý như sau:

Người đại diện pháp luật không là thành viên của công ty

Đây chính là trường hợp Công ty thuê người làm đại diện pháp luật cho Công ty của mình. Vì người đại diện pháp luật không phải là thành viên của công ty nên Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị có thể họp để quyết định người khác thay vào vị trí này mà không ảnh hưởng đến cơ cấu, loại hình hiện tại của Công ty.

Người được chọn vào vị trí đại diện pháp luật của Công ty cũng phải thỏa mãn các điều kiện của pháp luật như: Độ tuổi, năng lực pháp luật, năng lực hành vi, ….

Người đại diện theo pháp luật đồng thời là thành viên của Công ty

Đối với Công ty TNHH MTV, chủ sở hữu đồng thời là đại diện pháp luật của công ty. Do đó nếu người đại diện chết thì người thừa kế sẽ là chủ sở hữu của Công ty. Lúc này Công ty có thể thay đổi loại hình, cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần thì Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp để quyết định cử người khác làm đại diện pháp luật của công ty.

Lưu ý: Mọi thay đổi về người đại diện pháp luật , loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp đều phải thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở.

chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep-khi-thay-doi-co-cau-to-chuc
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi thay đổi cơ cấu tổ chức

Có rất nhiều vấn đề phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, điều này có thể khiến doanh nghiệp bối rối , ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Hiểu được điều này, chúng tôi hiện có dịch vụ tư vấn thủ tục và thực hiện toàn diện một cách nhanh chóng nhất. Tất cả các dịch vụ đều được chúng tôi cung cấp với mức phí ưu đãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *