Trang chủ > Tài liệu kế toán > Báo cáo tài chính > Hướng dẫn cách làm bảng cân đối phát sinh tháng

Hướng dẫn cách làm bảng cân đối phát sinh tháng

Hướng dẫn cách làm bảng cân đối phát sinh tháng

Để lập được bảng cân đối phát sinh tháng yêu cầu người làm kế toán cần nắm vững các hàm excel thường dùng trong kế toán để biết cách sử dụng và làm thành thạo trên bảng excel

 Cách lập bảng cân đối phát sinh tháng:

+  Cột Mã TK, tên TK: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Coppy từ DM tài khoản về( luôn đảm bảo tằng DMTK luôn được cập nhật thường xuyên các TK về Khách hàng và phải đầy đủ nhất)

+  Cột Số dư đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước về

+  Cột Số phát sinh Nợ và phát sinh có trong kỳ, sử dụng hàm SUMIF tổng hợp số liệu từ bảng Nhật ký chung của từng tháng sang.

MÔ PHỎNG: ( đặt công thức tại địa chỉ ô cần tính)

cách lập bảng cân đối phát sinhcách lập bảng cân đối phát sinh

 

-   Số dư cuối kỳ:

+ Cột Nợ = Max( Số dư Nợ đầu kỳ + Số PS Nợ trong kỳ- Số dư Có đầu kỳ - Số PS Có trong kỳ,0)

+ Cột Có = Max ( Số dư Có đầu kỳ+ Số PS Có trong kỳ - Số Dư Nợ đầu kỳ - Số PS Nợ tron kỳ,0)

MÔ PHỎNG:

cách lập bảng cân đối phát sinh

- Dùng hàm SUBTOTAL tính tổng cho từng TK cấp 1 ( chỉ cần tính cho những tài khoản có chi tiết phát sinh ).

Cú pháp = SUBTOTAL(9,dãy ô cần tính tổng)

MÔ PHỎNG

cách lập bảng cân đối

 

Sau đó tính lại dòng Tổng cộng trên CĐPS tháng bằng hàm SUBTOTAL.

 

CÁCH KIỂM TRA SỐ LIỆU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH.

+ Trên CĐPS thì tổng phát sinh bên Nợ phải bằng tổng phát sinh bên Có

+  Tổng PS Nợ trên CĐPS bằng tổng PS Nợ trên NKC

+  Tổng PS Có trên CĐPS bằng Tổng PS Có trên NKC

+  Các tài khoản loại 1 và loại 2 không có số dư bên Có. Trừ một số tài khoản như 159, 131, 214,..

+  Các tài khoản loại 3 và loại 4 không có số dư bên Nợ, trừ một số tài khoản như 331, 3331, 421,..

+  Các tài khoản loại 5 đến loại 9 cuối kỳ không có số dư.

+  TK 112 phải khớp  với Sổ phụ ngân hàng,

+  TK 133, 3331 phải khớp với chỉ tiêu trên tờ khai thuế

+  TK 156 phải khớp với dòng tổng cộng trên Bacó cáo NXT kho

+  TK 142, 242 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng phân bổ 142, 242

+  TK 211 , 214 phải khớp với dòng tổng cộng trên Bảng khấu hao 211

Học kinh nghiệm làm kế toán liên hệ Công ty kế toán hà nội - Là công ty hàng đầu về dạy kế toán thực hành trên chứng từ tực tế Chuyên đào tạo kế toán thực hành kế toán máy, excel, misa, fastBạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI
CS1: 322 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2: Tòa tháp A, 173 Xuân thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3: Tòa nhà P3 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4: 200 Quang Trung- Hà Đông - Hà Nội
Hotline: 0988 043 053