Dịch vụ báo cáo thuế bao gồm những gì?

dich-vu-cua-cong-ty-lasun-ve-bao-cao

Báo cáo thuế là một trong những công việc vô cùng cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Nhưng điều này lại là vấn đề khó khăn đối với rất nhiều doanh nghiệp. Vậy thì để có thể giải quyết được những vấn đề này một cách nhanh chóng thì hãy cùng laSun chúng tôi tìm hiểu ở bài viết sau đây nhé.

Báo cáo thuế là gì?

Thuế là một trong những công cụ để nhà nước tăng nguồn thu ngân sách. Đồng thời, thuế cũng là công cụ để có thể giúp nhà nước quản lý được những hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế. Trước khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, các doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ thực hiện báo cáo và kê khai thuế. Báo cáo và kê khai thuế sẽ giúp cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền xác định được tất cả các căn cứ để từ đó ấn định số thuế mà mỗi doanh nghiệp cần phải nộp cũng như các trường hợp mà doanh nghiệp được miễn hoặc giảm thuế.

bao-cao-thue

Báo cáo thuế

Dịch vụ báo cáo thuế bao gồm những gì?

Một số loại thuế và kỳ nộp báo cáo thuế được quy định chi tiết tại Thông tư do Bộ Tài chính ban hành. Bên cạnh đó, các loại thuế mà doanh nghiệp thường gặp nhất đó chính là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế môn bài. Ngoài ra, cũng còn tùy vào đặc thù kinh doanh và các giao dịch phát sinh trong quá trình kinh doanh mà còn có những nghĩa vụ thuế khác mà doanh nghiệp cần phải lưu ý. Để hiểu rõ hơn về dịch vụ báo cáo thuế thì laSun xin tổng hợp một số thủ tục báo cáo, kê khai thuế để doanh nghiệp tham khảo như sau:

Thuế giá trị gia tăng:

 • Hình thức:

+ Kê khai thuế theo tháng

+ Kê khai thuế theo quý

+ Áp dụng khi người nộp thuế đáp ứng đầy đủ các điều kiện có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề phải từ 50 tỷ đồng trở xuống.

+ Trường hợp mới thì sẽ bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện theo tháng. Những sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo cần phải căn cứ theo đúng mức độ doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ của năm trước để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý sao cho phù hợp nhất.

+ Kê khai theo đúng từng lần phát sinh:

 • Áp dụng đối với những người nộp thuế kinh doanh, lắp đặt, xây dựng, bán hàng vãng lai mà không cần phải thành lập đơn vị tại địa phương cấp tỉnh khác với nơi đặt trụ sở chính.
 • Trường hợp đối với việc kê khai thuế phát sinh nhiều lần trong một tháng thì bạn có thể chuyển sang kê khai theo tháng.
 • Hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng bao gồm:

+ Kê khai theo tháng, quý.

+ Theo phương pháp khấu trừ thuế:

 • Tờ kê khai thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp theo mẫu.
 • Bảng kê khai hóa đơn hàng hóa về dịch vụ bán ra theo mẫu.
 • Bảng kê hóa đơn cùng các chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu.
 • Bảng kê hàng hóa cùng với các dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% theo mẫu.
 • Bảng phân bổ về số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa cùng với dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng, quý theo mẫu.
 • Bảng kê khai về việc điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ và được khấu trừ năm theo mẫu.
 • Bảng kê khai về số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, hay là lắp đặt, bán hàng vãng lai cùng với chuyển nhượng bất động sản ở ngoại tỉnh theo đúng mẫu.
 • Bảng phân bổ về thuế GTGT cho địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện những hạch toán về kế toán theo mẫu.

+ Tính thuế theo đúng phương pháp tính trực tiếp đã quy định trên giá trị gia tăng:

 • Tờ kê khai về thuế giá trị gia tăng theo đúng mẫu.

+ Theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu của doanh nghiệp:

 • Tờ kê khai thuế giá trị gia tăng theo đúng mẫu quy định.

+ Kê khai thuế theo từng lần phát sinh và tờ khai thuế giá trị gia tăng theo đúng mẫu đã quy định.

thue-gia-tri-gia-tang

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Hình thức:

+ Kê khai thuế tạm tính theo quý.

+ Đối với thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản hay các hoạt động kinh doanh khác thì cần phải kê khai theo từng lần phát sinh.

+ Nếu doanh nghiệp thực hiện việc chia, tách, hợp nhất hay là sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể và chấm dứt hoạt động thì cần phải khai quyết toán năm hoặc có thể khai quyết toán thuế tới các thời điểm trên.

 • Hồ sơ kê khai thuế thu nhập của doanh nghiệp:

+ Kê khai tạm tính cho doanh nghiệp theo quý:

+ Tờ khai thuế về thu nhập của doanh nghiệp tạm tính theo quý theo đúng mẫu đã quy định.

+ Trong trường hợp người nộp thuế không tiến hành kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì cần phải áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu đã quy định.

+ Trường hợp doanh nghiệp của bạn mới thành lập hoặc là năm trước khi bị lỗ thì cần phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý theo đúng mẫu đã quy định.

+ Kê khai chính xác về thu nhập chuyển nhượng bất động sản:

 • Tờ kê khai thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số đã quy định.
 • Đối với doanh nghiệp chuyên về kinh doanh bất động sản thì có thể áp dụng phương pháp kê khai theo quý và cần phải sử dụng mẫu số theo đúng quy định của pháp luật.

+ Kê khai về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Tờ kê khai quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp cần phải tuân theo mẫu số đã ban hành.

+ Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp hoặc có thể Báo cáo tài chính đến thời điểm nêu trên.

+ Một hoặc là một số phụ lục kèm theo tờ khai về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hay có thể là chuyển lỗ, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cùng với số thuế thu nhập doanh nghiệp đã được nộp ở nước ngoài hay có thể là thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giao dịch liên kết, sử dụng quỹ khoa học – công nghệ, tính nộp thuế của doanh nghiệp có đơn vị hoạch toán trực thuộc ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở chính.

thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân:

Theo quy định của pháp luật thì các tổ chức, cá nhân sẽ trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân cần phải có trách nhiệm kê khai thuế thu nhập cá nhân. Đây cũng chính là một trong những nghĩa vụ thuộc về doanh nghiệp khi chi trả tiền lương cũng như tiền công cho nhân viên của mình.

 • Hình thức:

+ Kê khai theo tháng: Hình thức này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân cần phải trả thu nhập phát sinh có số thuế khấu trừ trong tháng của doanh nghiệp ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên.

+ Kê khai theo quý: Trường hợp này áp dụng khi các tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh có số thuế khấu trừ trong tháng ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân dưới 50 triệu đồng;

+ Kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Trường hợp này áp dụng khi các tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và áp dụng trong trường hợp quyết toán thuế thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay là không.

 • Hồ sơ kê khai thuế đối với thu nhập cá nhân:

+ Hồ sơ kê khai thuế theo tháng, quý:

 • Tờ kê khai thuế thu nhập cá nhân theo đúng mẫu đã quy định.

+ Hồ sơ khai quyết toán thuế:

 • Tờ kê khai thuế thu nhập cá nhân theo đúng mẫu đã quy định.
 • Bảng kê mẫu số.

thue-thu-nhap-ca-nhan

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế môn bài:

 • Hình thức:

+ Thuế môn bài cần phải nộp hằng năm.

+ Đối với thuế môn bài thì doanh nghiệp chỉ cần kê khai thuế một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Thuế môn bài thì doanh nghiệp chỉ cần kê khai lại nếu có thay đổi về mức thuế môn bài.

+ Trường hợp người nộp thuế môn bài mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa thực hiện những hoạt động sản xuất kinh doanh thì cần phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận về việc đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Hồ sơ khai thuế môn bài bao gồm: Tờ khai thuế môn bài theo mẫu ban hành.

thue-mon-bai

Thuế môn bài

Dịch vụ của Công ty laSun về báo cáo và kê khai thuế

+ Tư vấn cho doanh nghiệp về tất cả các các quy định của pháp luật về thuế nói chung và báo cáo cũng như kê khai thuế nói riêng.

+ Tư vấn về tất cả các loại thuế cần báo cáo và sẽ kê khai dựa trên những thông tin cụ thể mà khách hàng cung cấp.

+ Tư vấn về tất cả những thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị cho doanh nghiệp về việc thực hiện báo cáo cũng như kê khai thuế.

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ báo cáo và kê khai thuế cho doanh nghiệp.

+ Chúng tôi sẽ đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp để thực hiện công tác báo cáo, kê khai thuế tại cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.

dich-vu-cua-cong-ty-lasun-ve-bao-cao

Dịch vụ của Công ty laSun về báo cáo và kê khai thuế

Hi vọng với những chia sẻ của laSun trên đây có thể giúp ích được cho bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với laSun để nhận được sự tư vấn tốt nhất nhé. Chúc bạn luôn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *