Trang chủ > Tài liệu kế toán > Bài tập kế toán > Bài tập kế toán chi phí có lời giải chi tiết

Bài tập kế toán chi phí có lời giải chi tiết

Bài tập kế toán chi phí có lời giải chi tiết

Kế toán hà nội chia sẻ các mẫu bài tập kế toán

BÀI 1. Khách sạn Hoàng có tất cả 200 phòng. Vào mùa du lịch bình quân mỗi ngày có 80% số phòng được thuê, ở mức này chi phí bình quân là 100.000đ/phòng/ngày. Mùa du lịch thường kéo dài 1tháng (30 ngày), tháng thấp nhất trong năm, tỷ lệ số phòng được thuê chỉ đạt 50%. Tổng chi phí hoạt động trong tháng này là 360.000.000đ.

Yêu cầu:

1)     Xác định chi phí khả biến mỗi phòng/ngày.

2)     Xác định tổng chi phí bất biến hoạt động trong tháng.

3)     Xây dựng công thức dự đoán chi phí. Nếu tháng sau dự kiến số phòng được thuê là 80%, 65%, 50%. Giải thích sự khác biệt về chi phí này.

bai-tap-ke-toan-chi-phi-co-loi-giai-chi-tiet

BÀI LÀM: (đvt: 1.000đ)

 

 • Xác định chi phí khả biến mỗi phòng/ngày

-      Vào mùa du lịch:

+ Tổng số phòng được thuê = 200 phòng x 80% = 160 phòng

+ Tổng chi phí = 160 x 100 = 16.000

-      Vào tháng thấp nhất:

+ Tổng số phòng được thuê = 0.5 x 200 = 100 phòng

+ Tổng chi phí = 360.000/30 = 12.000

à Chi phí khả biến

 • Xác định tổng chi phí bất biến hoạt động trong tháng:

b = Ymin – aXmin = (12.000 x 30) – 66,66667 x 100 x 30 = 160.000

 • Xây dựng công thức dự toán chi phí:Y = 2.000X + 160.000

@ Nếu tháng sau dự kiến số phòng được thuê là 65% thì chi phí dự kiến

Y = 2.000 x 65% x 200 + 160.000 = 420.000

 • Chi phí hoạt động bình quân cho 1phòng/ngày
 • Mức độ hoạt động là 80%: Y =  = 100
 • Mức độ hoạt động là 65%: tương tự như trên, ta được Y=107,691
 • Mức độ hoạt động là 50%: Y = 120

Giải thích: Khi mức độ hoạt động giảm đi, mức chi phí cho 1 phòng/ngày tăng lên, là do phần chi phí bất biến tính cho 1 phòng tăng lên

BÀI 2: Phòng kế toán công ty Bình Minh đã theo dõi và tập hợp được số liệu về chi phí dịch vụ bảo trì máy móc sản xuất và số giờ/máy chạy trong 6 tháng như sau:

Tháng

Số giờ hoạt động

Tổng chi phí năng lượng

1

2

3

4

5

6

4.000

5.000

6.500

8.000

7.000

5.500

15.000

17.000

19.400

21.800

20.000

18.200

Cộng

36.000

111.400

Yêu cầu:                                                                                                                

1)  Sử dụng phương pháp cực đại – cực tiểu để xác định công thức ước tính chi phí bảo trì máy móc sản xuất của công ty.

2)  ước tính bằng bao nhiêu.

BÀI LÀM:

 • Sử dụng phương pháp cực đại, cực tiểu:(đvt: đồng)

Ta có, công thức dự toán chi phí bảo trì máy móc Y=aX + b, với a là biến phí sản xuất chung trên 1đơn vị sản phẩm, b là định phí sản xuất chung

-         Biến phí hoạt động

 

-         Định phí sản xuất chung

b = Ymax – aXmax = 21.800 – 1.700 x 8.000 = 8.200

à Phương trình chi phí năng lượng của công ty: Y=1.700X + 8.200

 1. 2.      Giả sử công ty dự kiến tháng tới tổng số giờ máy chạy là 7.500 thì chi phí bảo trì ước tính là Y = 1.700 x 7.500 giờ + 8.200 = 20.950

 

BÀI 3: Giả sử chi phí sản xuất chung của một DNSX gồm 3 khoản mục chi phí là chi phí vật liệu - công cụ sản xuất, chi phí nhân viên phân xưởng và chi phí bảo trì máy móc sản xuất. Ở mức hoạt động thấp nhất (10.000h/máy), các khoản mục chi phí này phát sinh như sau:

Chi phí vật liệu - công cụ sản xuất                              10.400 nđ (biến phí)

Chi phí nhân viên phân xưởng                                     12.000 nđ (định phí)

Chi phí bảo trì máy móc sản xuất                                11.625 nđ (hỗn hợp)

Chi phí sản xuất chung                                                  34.025 nđ

Chi phí sản xuất chung được phân bổ theo số giờ máy chạy. Phòng kế toán của doanh nghiệp đã theo dõi chi phí SXC trong 6 tháng đầu năm và tập hợp trong bảng dưới đây:

Tháng

Số giờ hoạt động

Tổng chi phí năng lượng

1

2

3

4

5

6

11.000

11.500

12.500

10.000

15.000

17.500

36.000

37.000

38.000

34.025

43.400

48.200

Cộng

77.500

236.625

Yêu cầu:

1)     Hãy xác định chi phí bảo trì ở mức hoạt động cao nhất trong 6 tháng trên

2)     Sử dụng  phương pháp cực đại cực tiểu để xây dựng công thức ước tính chi phí bảo trì dạng Y = ax + b

3)     Dùng phương pháp bình phương bé nhất, xác định công thức dự toán chi phí bảo trì sẽ như thế nào.

BÀI LÀM:

     a.  Xác định chi phí bảo trì ở mức hoạt động cao nhất trong 06 tháng trên

-         Chi phí vật liệu – dụng cụ sản xuất khả biến 1h máy:

10.400.000/10.000 = 1.040đ

-         Chi phí bảo trì ở mức hoạt động cao nhất (tháng 06)

48.200.000- (1.040 x 17.500 + 12.000.000) = 18.000.000đ

 1. b.      Phương trình chi phí có dạng: Y = aX + b, với a là biến phí sản xuất chung trên một đơn vị sản phẩm, b là định phí

 

b = Ymax – aXmax = 18.000.000 – 850x17.500 = 3.125.000đ

àPhương trình chi phí có dạng: Y = 850X + 3.125.000

 1. a.      Xác định công thức dự toán chi phí bảo trì theo PP bình phương bé nhất

Tháng

Số giờ hoạt động (X)

Tổng CP năng lượng (Y)

XY

X2

1

11

12.560

138.160

121

2

11,5

13.040

149.960

132,25

3

12,5

13.000

162.500

156,25

4

10

11.625

116.250

100

5

15

15.800

237.000

225

6

17,5

18.000

315.000

306,25

Cộng

77,5

84.025

1.118.870

104,75

Ta có hệ phương trình:

à   à

Vậy phương trình chi phí năng lượng có dạng: Y=844,84X + 3.091,68

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các khóa học kế toán thực tế tại >> Công ty kế toán hà nộiBạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI
CS1: 322 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2: Tòa tháp A, 173 Xuân thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3: Tòa nhà P3 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4: 200 Quang Trung- Hà Đông - Hà Nội
Hotline: 0988 043 053