co-dong-co-quyen-chuyen-nhuong-1-phan-hoac-toan-bo-co-phan

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập của công ty do chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần là thủ tục quen thuộc đối với công ty cổ phần. Tùy vào thời điểm chuyển nhượng và đối tượng nhận chuyển nhượng mà hồ sơ…

Read more »
nguoi-dai-dien-phap-luat-co-vai-tro-quan-trong-trong-cong-ty

Làm gì khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chết?

Người đại diện theo pháp luật giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp đó.  Có nhiệm vụ thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch…

Read more »
cong-ty-co-the-mo-nhieu-chi-nhanh

Nên thành lập chi nhánh công ty hay văn phòng đại diện?

Thành lập chi nhánh công ty hay văn phòng đại diện để hỗ trợ quá trình hoạt động kinh doanh là câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp đang băn khoăn….

Read more »