doanh-nghiep-can-tuan-thu-dung-chinh-sach-thue

Các phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT là thuế được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đây…

Read more »
cong-ty-tu-nhan-khong-co-tu-cach-phap-nhan

Phân biệt loại hình công ty tư nhân và công ty TNHH

Trong vấn đề thành lập công ty, thông thường người ta hay đặt ra rất nhiều câu hỏi có liên quan đến khái niệm, cách thức tổ chức, vốn và…

Read more »